İlke ve Hedeflerimiz

Müşteri Memnuniyeti

Kuruluşumuzun var oluş sebebi olan müşterilerimizin memnuniyeti için onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirler, daha fazlasını vermek amacıyla çalışırız.

Eğitim ve Ekip Ruhu

Farkı yaratanın insan kaynağı olduğunun bilincinde olarak çalışanların kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla eğitimler ve sosyal faaliyetler düzenleyip, uygularız.

İş Güvenliği ve Çevre Duyarlılığı

Hizmetlerimizi gerçekleştirirken her zaman insan sağlığı ve güvenliğiyle çevre sağlığına gereken özeni gösteririz.

Sürekli Gelişim

Kuruluşumuzun kalite politikası kapsamında her yıl gerçekçi hedeflerimizi yenileyip geliştirerek bu hedeflere ulaşılabilmesi için oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları yapar, uygular ve sürekliliğini sağlarız.

Hedeflerimiz

  • İhracat oranlarını iki katına çıkartarak Avrupa’daki müşteri sayısını arttırmak.
  • Metal ve plastik üzerine nihai ürün üretimi konusunda otomotiv sektöründe lider firmalar arasında olmak.
  • Ar-Ge birimimizi kuvvetlendirerek Türkiye Ekonomisi ve teknolojiye değer kazandırmak.