Kalite Politikamız

Kalite Politikası

DALGIÇ KALIP A.Ş olarak faal halde olduğumuz; “her nevi çelikten ve metalden plastik kalıpları, kesme sıvama kalıpları, plastik enjeksiyon kalıplarının imalatı, alım satımı, pazarlaması, ithalatını ve ihracatının yapmak ve anonim şirket ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler ve otomotiv, beyaz eşya, vb. sektörlere yönelik metal ve plastik parça imalatı” kapsamı dahilinde;

  • Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli ürün/hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,
  • Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,
  • Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek,
  • Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak,
  • Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, Kalite Hedefleri nin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,

Bu doğrultuda DALGIÇ KALIP A.Ş olarak Kalite Hedefleri’ mizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.