top of page

İk Uygulamaları
DALGIÇ KALIP / İK UYGULAMALARI

IMG_2188.png
IMG_0212 kopya.png
IMG_2198.png
IMG_0213.png

İşe Alım Süreci

İşin gerektirdiği nitelikler, kişisel beceriler ve bireysel performansları ele alarak, objektif ve adil bir değerlendirme ile işe alımlarımızı yapmaktayız. İşe alım süreçlerimizde en önemli kriterlerimizden biri yetkinliklerdir. Kendini ve çalıştığı kurumu ileriye taşıyacak, nitelikli, yaratıcı, motivasyonu yüksek ve dinamik profesyonelleri ve yeni başlayanları Dalgıç Kalıp ailesine katmak en büyük amacımızdır

Oryantasyon

Dalgıç Kalıp’da eğitim süreci işe başlayan çalışanımızın yapacakları işe ve şirkete uyumunun kolaylaştırılması ve en kısa zamanda kurum kültürü ve değerlerini benimsemesi için uygulanan “Oryantasyon Programı” başlamaktadır. Amaç, yeni personellerimize oryantasyon sürecinde şirket değerlerini tanıtmak, firmaya, çalışma arkadaşlarına ve yöneticilerine güvenmelerini sağlamak, iş motivasyonu kazandırmaktır.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın görevlerini daha etkin şekilde yerine getirebilmeleri, her gün değişen iş koşullarında başarılı olabilmeleri için iş yaşamları boyunca gelişimlerine destek vermeye ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya, geliştirmeye odaklanıyoruz. Mesleki gelişimde sürekliliği, şirketimizi geleceğe taşıyacak olan büyük bir güç olarak görüyor ve eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızın ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmak için çalışıyoruz.

Performans Yönetimi

Performans yönetim sistemimiz hedef belirleme, izleme, ara değerlendirme ve yıl sonu değerlendirme süreçlerinden oluşmaktadır. Yapılan performans değerlendirme sonuçlarından elde edilen verileri insan kaynakları planlaması, ücretlendirme çalışmaları ve çalışanların gelişim planları gibi süreçlerde dikkate almaktayız.Uygulamakta olduğumuz performans yönetim sistemi ile çalışanlarımızın belirlenmiş hedefler doğrultusunda adil ve objektif bir şekilde değerlendirilmelerini, bunun yanı sıra yönetici-çalışan görüşmeleri ile şirket içi iletişime katkı sağlamayı ve çift yönlü bir “diyalog” ortamı yaratmayı amaçlamaktayız.

Dalgıç Kalıp olarak çalışanlarımızın adanmışlık hissi ve yapılan işe karşı duydukları tutkunun şirketimizi verimli iş sonuçlarına ulaştırdığına inanmaktayız. Bu anlamda kurum bağlılığının artırılması yönünde çalışanlarımızın beklentilerini doğru tanımlayarak kariyer planları oluşturmak ve fırsatlar sunmak, çalışanların bağlılığını güçlendirici ödül sistemleri ve kıdem teşvik uygulamaları geliştirmek, kurum içi iletişimi arttırıcı sosyal faaliyetler organize etmek en önemli motivasyon unsurlarımız arasında yer almaktadır.

Çalışan Bağlılığı

bottom of page